top of page

Trangen til og ønsket om å formidle religiøse tanker, følelser og kunnskap gjennom sang har åpenbart fulgt den kristne kirke fram til denne dag. Hver eneste dag er det noen som prøver å feste til papiret – eventuelt taste inn på pc-en – tanker som er født gjennom en religiøs
opplevelse, erfaring eller utfordring.

 

Ofte får disse tankene en poetisk form. Like ofte kan den poetiske teksten nærmest rope etter en melodi. Slik blir de til; salmer, sanger og åndelige viser, som apostelen Paulus beskriver dem som.

 

Forfatteren skriver: «I denne boka har jeg samlet endel fortellinger om slike sanger, og om noen av dem som skrev disse sangene. Det finnes mange flere slike fortellinger. Noen av dem er allerede fortalt, både av meg og andre. Andre venter ennå på å bli det.»

 

Forfatteren:

Nils-Petter Enstad (f. 1953) har bakgrunn i Frelsesarmeen.

Fra sangark til salmebok

kr 175,00Pris
  • Nils-Petter Enstad

bottom of page