Havets mysterier : utrolige historier fra virkeligheten

Havets mysterierer skrevet for deg som er nysgjerrig på hva som skjuler seg under havflaten. Her er ikke noe diktet opp, alt er virkelig. Faktisk skjer mye av det langs hele Norskekysten hver eneste dag.Alle historiene er hentet fra norske havområder og skrevet for barn i alderen 7-13 år. Forfatter og marinbiolog Henning Røed skriver […]

Secrets of the sea : an underwater journey along the Norwegian coast

Boken er en undersjøisk reise langs norskekysten og gir leseren nærkontakt med nærmere 300 ulike arter som lever fra havoverflaten og ned til 50 meters dyp. Store bilder med spennende detaljer og en velskrevet og kortfattet populærvitenskapelig tekst gjør reisen både lærerik og fascinerende. This book takes you on an undersea travel, along the Norwegian […]

Havets mysterier 2 : utrolige historier fra virkeligheten

Havets mysterier åpner en skjult verden og gir innblikk i det spennende dyrelivet under havflaten og samspillet artene imellom.Denne gange handler det om strandkrabber, eremittkreps, giftige fisk og pene fisk, sild, ål og kamskjell. Alle lever de et liv med store utfordringer.Flere av historiene kan barn og unge komme tett innpå ved hjelp av dykkemaske […]

Havets mysterier 4 : utrolige historier fra virkeligheten

Havets mysterier 4 inneholder fortellinger om disse artene; Reker, kråkeboller, koraller, hummer, sjøstjerne, steinbit, fløyfisk, knurr og spøkelseskreps.Boken har flotte bilder som gir nærkontakt med alle disse dyrene. Alle historiene er sanne, her er ingen ting diktet opp, selv om det nok kan høres slik ut.

Havets mysterier 3 : utrolige historier fra virkeligheten

Dyrelivet i havet er for det meste skjult for oss mennesker. Med dykkermaske og vannkikkert kan du likevel komme tett på noe av alt det spennende som skjer i havet. Eller du sanker skjell, fanger strandkrabber, fisker og er med og setter garn. I serien «Havets mysterier» fortelles spennende historier fra det skjulte livet i […]

Havets hemmeligheter : en undervannsreise langs norskekysten

Boken er en undersjøisk reise langs norskekysten og gir leseren nærkontakt med nærmere 300 ulike arter som lever fra havoverflaten og ned til 50 meters dyp. Store bilder med spennende detaljer og en velskrevet og kortfattet populærvitenskapelig tekst gjør reisen både lærerik og fascinerende.Havets ressurser har gitt livsvilkår til menneskene langs kysten helt siden siste […]