Havets mysterier 2 : utrolige historier fra virkeligheten

Havets mysterier åpner en skjult verden og gir innblikk i det spennende dyrelivet under havflaten og samspillet artene imellom.Denne gange handler det om strandkrabber, eremittkreps, giftige fisk og pene fisk, sild, ål og kamskjell. Alle lever de et liv med store utfordringer.Flere av historiene kan barn og unge komme tett innpå ved hjelp av dykkemaske […]

Havets mysterier 4 : utrolige historier fra virkeligheten

Havets mysterier 4 inneholder fortellinger om disse artene; Reker, kråkeboller, koraller, hummer, sjøstjerne, steinbit, fløyfisk, knurr og spøkelseskreps.Boken har flotte bilder som gir nærkontakt med alle disse dyrene. Alle historiene er sanne, her er ingen ting diktet opp, selv om det nok kan høres slik ut.

Havets mysterier 3 : utrolige historier fra virkeligheten

Dyrelivet i havet er for det meste skjult for oss mennesker. Med dykkermaske og vannkikkert kan du likevel komme tett på noe av alt det spennende som skjer i havet. Eller du sanker skjell, fanger strandkrabber, fisker og er med og setter garn. I serien «Havets mysterier» fortelles spennende historier fra det skjulte livet i […]