Fra sangark til salmebok

I denne boka har jeg samlet en del fortellinger om slike sanger og om noen av dem som skrev disse sangene. Det finnes mange flere slike fortellinger. Noen av dem er allerede fortalt, både av meg og andre. Andre venter ennå på å bli det.