Havets mysterier 2 : utrolige historier fra virkeligheten

Havets mysterier åpner en skjult verden og gir innblikk i det spennende dyrelivet under havflaten og samspillet artene imellom.
Denne gange handler det om strandkrabber, eremittkreps, giftige fisk og pene fisk, sild, ål og kamskjell. Alle lever de et liv med store utfordringer.
Flere av historiene kan barn og unge komme tett innpå ved hjelp av dykkemaske og vannkikkert.