NÅ er DA – ved Bunnefjorden

Forfatter har brukt fakta og laget en spennende historie om hva som kan ha skjedd ved Bunnefjorden ca 4000 år før vår tid.
Han knytter det sammen med historier i nåtid, som skal ha skjedd på de samme stedene som datid.

Veiledende pris 259 kr.