Barnas Naturvettbok

Lær om sporløs ferdsel i naturen og alt det spennende du kan oppleve i naturen rundt oss.
Boka for alle som vil ut i naturen enten du har lite eller mye erfaring.

Vi låner ikke skogen av den eldre generasjonen. Vi låner skogen av neste generasjon.

Barn vil oppleve naturen, ikke gå raskest mulig for og nå et mål. De hører den, ser den, smaker den og leker i den. Formålet med boka er at barna skal bli glad i å være ute på tur. Hvordan vi tar vare på naturen. Få respekt for dyr og planter. Skape undring og glede. Boka tar for seg hva du kan gjøre i naturen og hva du kan lære når du er ute. Hvordan planlegge turene og hva bør pakkes i sekken, En liten innføring i kart og kompass. Hvordan og hvor du kan overnatte, bruk av kniv og hvordan du lager bål og spiser ute. Sporløs ferdsel – kose seg på tur og forlate stedet slik du fant det. Vi tror at hvis barn blir glad i å være i naturen, blir de mer bevisst i å ta vare på den for framtiden og kommende generasjoner